Lower Rod Shim Kit - 2006

Lower Rod Shim Kit - 2006

  • $5.99
    Unit price per 


Lower Rod Shim Kit. 3/8"x.020" and 1/4" x .020" Shim Kit. 12 Pieces